Oddělení sociálních služeb

JménoFunkceTelefonE-mail
Veselá Libuše DiS. vedoucí oddělení sociálních služeb 236 044 274,
236 044 342
libuse.vesela@praha2.cz
Čeganová Stejskalová Radka Bc., DiS. sociální pracovnice 236 044 340 radka.ceganova@praha2.cz
Kadeřávek Jan Mgr. sociální pracovník, veřejný opatrovník 236 044 158 jan.kaderavek@praha2.cz
Kahudová Michaela Mgr. sociální pracovnice, veřejná opatrovnice 236 044 226 michaela.kahudova@praha2.cz
Šlosarová Eva Mgr. sociální pracovnice 236 044 179 eva.slosarova@praha2.cz
Šůcha Petr Mgr. sociální kurátor pro dospělé, veřejný opatrovník 236 044 142 petr.sucha@praha2.czpoštovní adresa:

nám. Míru 20, 120 39, Praha 2;

pracoviště:

nám. Míru 20 

 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé situace
 • vykonává agendu sociálního kurátora
 • poskytuje služby veřejného opatrovnictví pro osoby omezené ve svéprávnosti
 • rozhoduje o zvláštních příjemcích dávek důchodového pojištění
 • vydává parkovací karty osobám se zdravotním postižením
 • vyřizuje žádosti o službu tísňové péče AREÍON, o příspěvek na provoz služby tísňové péče AREÍON, o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou, o bezbariérový byt, o byt pro sociálně potřebné občany v rámci Pravidla sociální bytové politiky – příloha k usnesení RMČ č. 808 ze dne 16. 12. 2019 
 • zajišťuje agendu spojenou s životními jubilei občanů Prahy 2

 

Přehled předpisů podle nichž oddělení zejména jedná a rozhoduje

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 500/2000 Sb., správní řád
 • vyhláška MD ČR č. 294/2015 Sb.

 

Do uvedených předpisů lze nahlédnout v informační kanceláři

ÚMČ Praha 2

nebo v oddělení sociálních služeb humanitního odboru v návštěvních dnech pro veřejnost
v pondělí a středu 8:00–12:00 a 13:00–17:30.