Oddělení stavební

Zajišťuje a vyřizuje zejména: Žádosti:
  • ohlášení staveb, terénních úprav a zařízení

  • oznámení o změně užívání stavby

  • o povolování staveb

  • o odstraňování staveb

  • a vede řízení z těchto oznámení případně vzniklá.

Vede řízení z úřední povinnosti:

  • o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení

  • nařizuje provedení nezbytných úprav stavby

  • nařizuje provedení údržby stavby

  • nařizuje vyklizení stavby

 Provádí kontrolní prohlídky staveb, podle zjištění vydává výzvy k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění.

Odvolací správní orgán

O odvoláních proti usnesením a rozhodnutím odboru výstavby vydaným v působnosti obecného stavebního úřadu rozhoduje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy pokud jde o usnesení a rozhodnutí v působnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací a Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pokud jde o usnesení a rozhodnutí v působnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl. Odvolání se podávají prostřednictvím zdejšího odboru výstavby.

 

JménoFunkceTelefonE-mail
Jelínek Pavel Ing. vedoucí oddělení 236 044 205 pavel.jelinek@praha2.cz
Daňhová Jitka Ing. arch. odborný referent 236 044 250 jitka.danhova@praha2.cz
Hybský Iva odborný referent 236 044 323 iva.hybsky@praha2.cz
Matonohová Dagmar Ing. odborný referent 236 044 203 dagmar.matonohova@praha2.cz
Reitermanová Milena odborný referent 236 044 286 milena.reitermanova@praha2.cz