Oddělení územního rozhodování

Zajišťuje a vyřizuje zejména:
 • rozhoduje o žádostech:
  • o umístění stavby
  • o změně využití území
  • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  • o dělení a scelování pozemků

Stavební úřad rozhoduje ve spojených řízeních, pokud jedním z těchto řízení je výše uvedené.

 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona:
  • o umístění stavby
  • o změně stavby
  • o změně využití území
  • o dělení a scelování pozemků

Stavební úřad může vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru za splnění podmínek v § 96a stavebního zákona.

 

Stavební úřad vede řízení z úřední povinnosti:

 • o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • nařizuje provedení nezbytných úprav stavby
 • nařizuje provedení údržby stavby
 • nařizuje vyklizení stavby
Odvolací správní orgán

O odvoláních proti usnesením a rozhodnutím odboru výstavby vydaným v působnosti obecného stavebního úřadu rozhoduje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy pokud jde o usnesení a rozhodnutí v působnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací a Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pokud jde o usnesení a rozhodnutí v působnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl. Odvolání se podávají prostřednictvím zdejšího odboru výstavby.

 

JménoFunkceTelefonE-mail
Hrušková Michaela Ing. vedoucí oddělení územního rozhodování 236 044 260 michaela.hruskova@praha2.cz
Bialešová Dagmar Ing. odborný referent 236 044 184 dagmar.bialesova@praha2.cz
Gawlik Daniel Ing. odborný referent 236 044 192 daniel.gawlik@praha2.cz
Nováková Radka Ing. odborný referent 236 044 223 radka.novakova@praha2.cz