Oddělení územního rozvoje

Zajišťuje agendu městské části v procesu pořizování a projednání územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací dotýkajících se správního území městské části; řeší agendu městské části jako účastníka v územních řízeních a koordinuje koncepční činnost v oblasti rozvoje  v souladu s usneseními ZMČ a RMČ; zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na území městské části; poskytuje občanům informace o územním plánu hl. m. Prahy a dalších rozvojových dokumentech městské části.

JménoFunkceTelefonE-mail
Hájková Sylvie Ing. pověřena vedením oddělení územního rozvoje 236 044 144 sylvie.hajkova@praha2.cz
Bílý Patrik Ing. arch. referent oddělení územního rozvoje 236 044 241 patrik.bily@praha2.cz
Jelínek Jiří Mgr. oddělení územního rozvoje - mapový portál Prahy 2 WebGIS 236 044 287 jiri.jelinek@praha2.cz