Užitečné odkazy

Zde najdete důležité odkazy na instituce státní správy a další organizace vč. informačních portálů

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.portal.mpsv.cz/soc/dzp – informace odávkách pro osoby se zdravotním postižením

www.portal.mpsv.cz/forms – formuláře žádostí o nepojistné sociální dávky (státní sociální podpora, hmotná nouze, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením)

Magistrát hlavního města Prahy

Portál pro sociální oblast města Prahy – informace o sociálních službách, návody pro řešení vybraných životních  situací apod.

Zdravotnický portál města Prahyzdravotnická zařízení, lékárny s pohotovostní službou v jednotlivých městských částech, přehled poskytovatelů dopravní zdravotní služby a další

Registr poskytovatelů sociálních služeb – podrobné informace o organizacích, které poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vč. ceníku a kontaktů

Česká správa sociálního zabezpečení

Úřad práce hl. m. Prahy

Portál veřejné správy 

Sbírka zákonů – vyhledávání zákonů, vyhlášek a jiných právních předpisů