Odpady

1.    Kdo provádí vyvážení nádob na komunální odpad?
Na území MČ Praha 2 vyvážení nádob na komunální odpad zajišťuje společnost Komwag, a. s., Perucká 10, tel.: 236 040 000 až 236 040 100.

2.    Kde si mohu objednat novou nádobu na komunální odpad?
Novou nádobu na komunální odpad zajistí firma Komwag, a. s., Perucká 10, tel.: 236 040 000 až 236 040 100 na základě žádosti vlastníka nebo správce nemovitosti.

3.    Jak mohu zjistit, kde jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery na objemný domovní odpad (VOK) ?
Tuto informaci zjistíte na bezplatné infolince Ulice Prahy 2, tel.: 800 879 222. Seznam stanovišť je dále k dispozici zde, také v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, v Novinách Prahy 2 a na stránkách firmy Komwag, a.s. 

4.    Kde mohu odevzdat polyetylénové lahve?
Na území MČ Praha 2 jsou instalována tzv. sběrná hnízda na separované složky komunálního odpadu. Obsahují žlutý kontejner na sběr plastů (zde můžete odložit polyetylénové lahve), modrý kontejner na odpadní papír, zelený kontejner na odpadní sklo barevné, bílý kontejner na odpadní sklo bílé a oranžový kontejner na sběr nápojových kartonů.

5.    Informace pro podnikatele:
Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Hlavního města Prahy
(Aplikace pro občany i podnikatele, v níž je možné po zadání typu odpadu zjistit, které oprávněné osoby mohou s daným odpadem nakládat). Bližší informace k této problematice poskytne Jiří Hartman, odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2.