Osobní doklady a evidence obyvatel

Informace potřebné k vyřízení občanského průkazu, cestovního pasu a záležitostí v oblasti evidence obyvatel na Úřadě městské části Praha 2:

  • občanské průkazy
  • cestovní pasy
  • evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu, nahlášení adresy pro doručování do evidence obyvatel, zrušení údaje o místu trvalého pobytu v evidenci obyvatel, sdělování údajů vlastníkům nemovitostí, žádost o zprostředkování kontaktu 
  • FORMULÁŘE
  • neplatné doklady - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra, zda je OP či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter