Parky v zimě

Ani v zimním období neutichají práce v parcích Prahy 2: jde především o zajištění schůdnosti vybraných parkových cest včetně obhlídky stavu rozmístěných informačních cedulí (Cesta se v zimě neudržuje, Vstup na vlastní nebezpečí), o sběr papírků a odpadů na parkových plochách, vyvážení odpadkových košů, zametání a úklidy cest, opravy mobiliáře – laviček a košů. Z odborných činností se v tomto období provádějí prořezávky stromů, kácení a plánování okrasných dosadeb, které se po schválení odborem životního prostředí následně provádějí na jaře.

red

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout