Praha 2 bude mít novou lávku přes Bělehradskou ulici

PRAHA (18. ÚNORA 2021) – Nová lávka propojí Vinohrady a Nové Město. Na jedné straně z ulice U Zvonařky, na druhé z Wenzigovy ulice. Dojde tak ke splnění dlouhodobého přání obyvatel Prahy 2.

Lávka bezpochyby zjednoduší obyvatelům Prahy 2 cestu z Nového Města na Vinohrady a zpět. Propojí již existující ulice a přemostí automobily hustě využívanou a tramvajemi vytíženou Bělehradskou ulici a pomůže rodičům s kočárky, cyklistům a lidem na vozíku. Na předkládaném návrhu se nepodílela Praha 2, ale výhradně Magistrát hl. m. Prahy (MHMP). Stavba by podle údajů MHMP mohla začít ve druhé polovině příštího roku a bude trvat přibližně jeden rok. Lávka má být 45 metrů dlouhá a čtyři metry široká, mezi zábradlími budou tři metry. Odhadovaná cena včetně opravy přilehlého schodiště je 30 milionů Kč bez DPH.

„Konečně se to pohnulo vpřed. O novou lávku pro pěší a cyklisty usiluje městská část Praha 2 již několik volebních období. Tato lávka zásadním způsobem zlepší propojení Nového Města a Vinohrad. Naváže na světelnou křižovatku Wenzigova a Legerova. Jsem rád, že se v tomto ohledu konečně blýská na lepší časy a přání našich občanů bude vyslyšeno. Vybudováním lávky se tak otevře prostor i pro nový cyklokoridor směřující z Vinohrad k Vltavě či do Nuslí. Počítá s ní také schválený cyklogenerel městské části Praha 2,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Výstavbu lávky zajistí MHMP prostřednictvím akciové společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Projekt je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Po získání ÚR bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a po jeho získání vznikne dokumentace pro výběr zhotovitele.

Před téměř sedmi v pondělí 6. října 2014 lety proběhlo setkání tvůrců studentských prací na radnici Prahy 2. Projekty studentů architektury Fakulty stavební ČVUT byly tehdy až do konce srpna vystaveny v prostorách Úřadu městské části. Návštěvníci expozice měli příležitost vyjádřit se k možnosti vybudování takové lávky pro pěší a ohodnotit jednotlivá řešení. v jednoduché anketě.

Z tohoto malého průzkumu vyšel jako nejzajímavější návrh studentky Márii Rychtaříkové, na druhém místě skončil projekt Adriany Stejskalové a na třetím práce Štěpána Svejkovského. Autoři tří nejvýše hodnocených projektů byli odměněni publikacemi „Slavné stavby Prahy 2“ a „Bastion“ a vínem z historického vinohradu v Grébovce. Ceny jim osobně předal místostarosta Václav Vondrášek.

Celkem se zúčastnilo devatenáct studentů. Návrhy byly detailně zpracovány jak z hlediska architektonického, tak i z hlediska technického řešení. Základním požadavkem pro všechny studenty bylo přemostit Bělehradskou z bočních ulic pro pěší a zjednodušit přístupnost a propojení těchto ulic. Nyní lze tuto ulici překonat pouze po zdolání velkých schodišť na obou stranách.

Největším přínosem celého projektu byla rozmanitost řešení. Mnohé z nápadů bychom si dokázali velmi dobře představit v praxi jako funkční a esteticky působivé, všechny ale zůstaly mimo hledáček MHMP.

Foto: sunUkázka navrhované varianty
Vítezný návrh

Foto: Petr Tej
Zveřejněno: 18.02.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout