Předběžné výsledky sčítání obyvatel, bytů a domů k 1. 3. 2001 v MČ Praha 2

Obyvatelstvo úhrnem   51 652
V tom: -trvale bydlící   50 401dlouhodobý pobyt (cizinci)    1 251
Osoby dočasně přítomné   5 277
Krátkodobý pobyt (cizinci)   938
Muži celkem   24 134
Muži narození 1986 - 2001   3 142
Muži narození 1941 - 1985   16 452
Muži narození 1940 a dříve   4 406
Muži s nezjištěným datem narození   134
Ženy celkem   27 518
Ženy narozené 1986 - 2001   2 984
Ženy narozené 1941 - 1985   16 959
Ženy narozené 1940 a dříve   7 459
Ženy s nezjištěným datem narození   116
Cizí státní příslušníci celkem   1 517
SR   206Vietnam   22Rusko   129Ukrajina   144USA   208
Osoby národnosti
české   47 738moravské   79německé   107polské   49romské   23slezské   4slovenské   578
Osoby věřící celkem   15 198
Římskokatolická církev   10 759
Českosl. husitská církev   976
Českobratr. evangel. církev   1 035
Osoby bez vyznání   30 049
Nezjištěno   6 405
Byty úhrnem   26 533
Trvale obydlené byty celkem   22 896
Plocha kuchyně v m2   305 251
Plocha ostat.obyt.místností v m2   9 569 097
Počet obyt. místností 4 - 7,9 m2   6 265
Počet obyt. místností 8 a více m2   49 835
Neobydlené byty celkem   3 637
Obydlené přechodně   1 466
Slouží k rekreaci   29
Nezpůs. k bydlení   267
Domy úhrnem   2 226
Trvale obydlené domy celkem   2 150
z toho rodinné domy   38
Neobydlené domy celkem   76

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout