Přehled odborů a oddělení úřadu MČ Praha 2 podle jednotlivých pater

PŘÍZEMÍ Od vchodu z Náměstí Míru

recepce - č. 001

podatelna - č. 007

informace - č. 001

PŘÍZEMÍ od vchodu z Jugoslávské ulice

Odbor živnostenský (část):
Vedoucí živnostenského odboru - č. 013
Oddělení registrace hala - č. 023
Vedoucí oddělení registrace - č. 012

Odbor dopravy a územního rozvoje (část):
Oddělení dopravy (zóna placeného stání) - č. 014, 014a

Odbor správních agend (část):
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (občanské průkazy a pasy) - hala č. 038a
Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel - č. 038a

Odbor matrik (část):
Ověřování - hala č. 038b
Vedoucí oddělení ověřování - hala č. 038b

Odbor kancelář tajemníka (část):
Rozmnožovna - č. 030
Recepce hala - č. 027

Odbor ekonomický (část):
Pokladna - hala č. 038b (přepážka 2)
Oddělení správy a vymáhání místních poplatků  - č. 011a, 011b, 011
Vedoucí oddělení správy a vymáhání místních poplatků - č. 011a
Poplatek za psa - č. 011

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů (část):
Vedoucí oddělení vnějších vztahů - č. 133
Redakce Novin Prahy 2 - č. 133

Odbor majetku a investic (část):
Oddělení investic - č. 135

WC - č. 016, 017, 018, 033, 035, 036

Pozn.: V hale od vchodu z Jugoslávské ulice je vyvolávací systém, je vhodné zde využít služeb recepce.

 

PRVNÍ PATRO

Odbor správních agend (část):
Vedoucí odboru správních agend - č. 114
Oddělení přestupků - č. 104a
Vedoucí oddělení přestupků - č. 104
Výkon trestu obecně prospěšných prací - č. 104

Odbor matrik (část):
Vedoucí odboru matrik - č. 106
Oddělení matrik - č. 106, 107, 109, 110, 111, 112
Vedoucí oddělení matrik - č. 109

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů (část):
Vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů - č. 103a
Oddělení organizační - č. 105
Vedoucí oddělení organizačního - č. 105

Odbor dopravy a územního rozvoje (část):
Oddělení územního rozvoje (část) - č. 102a
Vedoucí oddělení územního rozvoje - č. 102

 

DRUHÉ PATRO

Odbor ekonomický (část):
Vedoucí ekonomického odboru - č. 203
Oddělení účtáren - č. 213, 214
Vedoucí oddělení účtáren - č. 218

Obor humanitní:
Vedoucí humanitního odboru - č.212a
Sekretariát - č. 208
Oddělení sociálně právní ochrany dětí - č. 223, 225, 226, 227, 228, 229
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - č. 230
Oddělení sociálních služeb - č. 210, 211
Vedoucí oddělení sociálních služeb - č. 209

Odbor interního auditu a kontroly:
Oddělení interního auditu a kontroly - č. 216, 217
Vedoucí odboru interního auditu a kontroly - č. 215

Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů (část):
Oddělení kultury - č. 222
Vedoucí oddělení kultury - č. 222

WC 236, 237, 239

Odbor právní (část) - č. 207, 207aTŘETÍ PATRO

Starostka Městské části Praha 2 Mgr. Jana Černochová - č. 306
Sekretariát starostky - č. 307

Zástupce starostky pro oblast životního prostředí a veřejné zeleně, výstavby a územního rozvoje
Ing. arch. Václav Vondrášek - č. 308
Sekretariát zástupce starostky - č. 309

Zástupkyně starostky pro oblast bytové politiky a prodeje majetku Michaela Mazancová - č. 310a
Sekretariát zástupce starostky - č. 310

Zástupce starostky pro oblast správy majetku včetně oprav a investic vyjma oblasti životního prostředí a veřejné zeleně
Ing. Michael Grundler - č. 318
Sekretariát zástupce starosty - č. 317

Zástupkyně starostky pro oblast sociální a zdravotnictví, Dvojka pro seniory Ing. Alexandra Udženija - č. 315
Sekretariát zástupkyně starostky - č. 314
Dvojka pro seniory - č. 323

Zástupce starostky pro oblast financí a dopravy Jan Korseska - č. 313

Zástupce starostky pro oblast informatiky, bezpečnosti a prevence kriminality Ing. Martin Víšek - č. 323

Uvolněný člen rady pro oblast kultury Ing. Jaroslav Šolc - č. 312

Člen zastupitelstva Mgr. Jan Recman - č. 313

 

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů (část):
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti - č. 333, 334
Vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti - č. 334
Protidrogová koordinátorka - č. 333


Zasedací místnost RMČ - č. 320

Pracovna RMČ - č. 323, 324

 

Odbor informatiky:
Vedoucí odboru informatiky - č. 328
Oddělení aplikací - č. 330
Vedoucí oddělení aplikací - č. 331
Oddělení provozu - č. 326
Vedoucí oddělení provozu - č. 329

WC 339

 

ČTVRTÉ PATRO

Odbor výstavby:
Vedoucí odboru výstavby - č. 410a
Sekretariát odboru výstavby - č. 410
Právník odboru výstavby - č. 408
Oddělení stavební - č. 406, 412, 413
Vedoucí stavebního oddělení - č. 407
Oddělení územního rozhodování - č. 409, 412, 413
Vedoucí oddělení územního rozhodování - č. 402
Archiv odboru výstavby - č. 405

Odbor majetku a investic (část):
Vedoucí odboru majetku a investic - č. 418
Oddělení správy a ekonomiky majetku - č. 416, 417, 421
Vedoucí oddělení správy a ekonomiky majetku - č. 415
Oddělení prodeje bytového fondu (část) - č. 423
Vedoucí oddělení prodeje bytového fondu - č. 422

Odbor právní (část) - č. 414

Odbor životního prostředí (část):
Vedoucí odboru životního prostředí - č. 427
Oddělení správy zeleně (část) - č. 428
Vedoucí oddělení správy zeleně - č. 428
Oddělení ochrany životního prostředí (část) - č. 424, 425, 426
Vedoucí oddělení ochrany životního prostředí - č. 426

 

 

PÁTÉ PATRO

Tajemník ÚMČ Praha 2 Ing. Michal Kopecký - č. 511a
Sekretariát tajemníka - č. 511

Odbor kancelář tajemníka:
Vedoucí odboru kancelář tajemníka - č. 510
Oddělení personálně právní - č. 513, 514
Vedoucí oddělení personálně právního - č. 509
Vedoucí oddělení stížností - č. 508
​Vedoucí oddělení spisové služby - č. 508
Oddělení hospodářské správy (část) - č. 506
Vedoucí oddělení hospodářské správy - č. 507


Odbor právní (část) - č. 517, 519, 527, 529, 530
Vedoucí právního odboru - č. 519a

 

Odbor majetku a investic (část):
Oddělení bytové - č. 524, 525
Vedoucí bytového oddělení - č. 531
Oddělení investic (část) - č. 515, 518, 528
Vedoucí oddělení investic - č. 516
Oddělení prodeje bytového fondu (část) - č. 526

 

Odbor životního prostředí (část):
Infolinka Ulice Prahy 2, rybářské lístky, lovecké lístky - č. 521
Oddělení správy zeleně (část) - č. 522
Správa dětských hřišť - č. 522

 

Zasedací místnost tajemníka ÚMČ Praha 2 - č. 512

 

ŠESTÉ PATRO

Odbor dopravy a územního rozvoje:
Vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje - č. 609
Oddělení dopravy - č. 608, 610, 611
Oddělení územního rozvoje (část) - č. 607

 

Odbor školství:
Vedoucí odboru školství - č. 612a
Oddělení školství - č. 612, 613, 613a

 

Zasedací sál 614

Zveřejněno: 01.02.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout