Přestupky

Co je to přestupek?
Kde je možné přestupek oznámit a jak se po oznámení dále postupuje?
Kdo a v jakém případě může podat návrh na projednání přestupku?
Lze v řízení o přestupku žádat náhradu škody?

Informace k těmto a dalším otázkám najdete  Z D E .