Pro Afghánistán

Společnost Člověk v tísni při ČT zahájila stálou humanitární misi na území Severního Afghánistánu. Její čtyři pracovníci jsou v regionu již od prosince a jejich hlavním úkolem bylo především dopravit co nejrychleji první zásilky pomoci do nejvíce postižených oblastí.
První konvoj s potravinami dorazil na místo určení 13. 12. 2001. Kromě dalších zásilek potravin se chce tato mise v průběhu zimních měsíců soustředit na dodávky léků a dalšího zdravotnického materiálu, stanů a teplých přikrývek. Aktuální informace najdete na inernetu: www.clovekvtisni.cz.
Pokud chcete přispět na tuto humanitární misi, zašlete svůj příspěvek na konto SOS Afgánistán u ČSOB Praha 1, č. ú.: 576786763/0300.

J. Mrkvička

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout