První elektronická aukce nájmů bytů byla úspěšná

PRAHA (26. BŘEZNA 2021) Městská část Praha 2 uskutečnila s ohledem na přetrvávající zhoršenou epidemickou situaci historicky první elektronickou aukci o nájem bytů. Zájem občanů předčil očekávání, osm z devíti nabízených bytů už má své nájemce. V aukcích tak bude Praha 2 pokračovat, už nyní připravuje další online aukci.

Elektronická aukce přes online portál proběhla na konci února a setkala se s velkým ohlasem. Přihlásilo se celkem 63 soutěžících. Městská část touto cestou umožnila zájemcům soutěžit o nájem bytů situovaných jak na Vinohradech, tak na Novém Městě. Vysoutěženo nakonec bylo osm bytů z devíti.

Volné byty městské části Prahy 2, jež jsou určeny k pronájmu v rámci tržního nájemného, jsou nabízeny zájemcům formou aukce již několikátým rokem. Tato otevřená forma pronájmu městských bytů umožňuje soutěžícím ovlivnit konečnou cenu pronájmu příhozem v aukci.

Nově se s ohledem na epidemickou situaci tato aukce přesunula do online prostředí. A přinesla s sebou i další novinky. Došlo ke snížení požadované jistoty na jednoměsíční výši nájemného a k rozšíření prvního smluvního období, které se nově uzavírá na dobu jednoho roku, nikoli jen na devět měsíců, jako tomu bylo dosud. Zároveň došlo k dalším zlepšením v prezentaci nabízených nemovitostí – nově si mohli zájemci nabízené byty s předstihem prohlédnout i formou virtuální 3D prohlídky.

Nejnižší vysoutěžená částka se rovnala 192 Kč/m², konkrétně šlo o byt  3+1 u parku Folimanka. Naopak nejvyšší vysoutěžený nájem, konkrétně u bytu 2+kk na Vinohradech, činil  305 Kč/m². „Výsledky aukce mě příjemně překvapily. Obecní byty rekonstruujeme s důrazem na kvalitu. Je vidět, že se to odráží ve vysokém zájmu soutěžících,“ komentuje výsledky aukce místostarosta pro správu majetku Michael Grundler. „Zároveň si uvědomujeme, že ne všem občanům může  online forma aukce vyhovovat. V současné době je to však s ohledem na bezpečnostní opatření jediné možné řešení. Jakmile to bude možné, počítáme s návratem k našim klasickým aukcím konaným za fyzické účasti soutěžících,“ dodává Michael Grundler.

Radnice vynakládá každoročně na obnovu bytového fondu v majetku městské části nemalé finanční prostředky a nejinak tomu bude i v letošním roce. Loni investovala do oprav a rekonstrukcí 182 461,23 tis. Kč a letos má pro tento účel vyčleněné prostředky  ve výši 264 250 tis. Kč. Počet zrekonstruovaných bytů se každoročně zvyšuje, jen loni nechala radnice opravit 141 bytových jednotek.

O nájemní bydlení v městských bytech je přitom stále větší zájem. Nespornou výhodou je totiž skutečnost, že náklady na opravy a rekonstrukce bytů nese obec, v tomto případě městská část Praha 2. Ta chce na trend vzrůstajícího zájmu reagovat větší nabídkou nájemního bydlení a častějšími aukcemi nájmů.

Fotografie:

Aukce v budově ÚMČ Praha 2 (březen 2019)

Aukce v budově ÚMČ Praha 2 (březen 2019)

Ilustrační fotografie bytů nabízených v elektronické aukci (únor 2021)
Ilustrační fotografie bytů nabízených v elektronické aukci (únor 2021)

graf

Graf – Vývoj opravených bytů v majetku MČ Praha 2

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz
Zveřejněno: 26.03.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout