Radní Prahy 2 jednali o pohybu psů na veřejných prostranstvích

TISKOVÁ ZPRÁVA
Radní Prahy 2 na svém zasedání dne 31. 8. 2015 přijali usnesení, které se zabývá pravidly pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Schválili návrh území, kde mohou psi volně pobíhat, a několik ploch, kam psi nesmějí. Současně vzali na vědomí návrh celoměstské obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“ s konstatováním, že území pro volné pobíhání psů a území s úplným zákazem vstupu psů na veřejných prostranstvích v Praze 2 zůstává beze změny.

Druhá městská část se problematice pohybu psů ve městě systematicky věnuje, není proto důvod na jejím území něco zásadního měnit. Nadále platí zákaz vstupu psů do parku Ztracenka a Bastion, nově přibyla ještě centrální část s květinovými záhony na náměstí Míru, kde ale pejskaři nebyli zvyklí nechat psy pobíhat ani dosud.

„Zůstává zachován současný status squo. Psi nepředstavují neřešitelný problém, pokud mají správnou výchovu a zodpovědného majitele. Městská část proto chystá, podobně jako v minulosti, osvětovou kampaň na pomoc správnému chování a výcviku psa ve městě. Dále připravujeme poradny pro pejskaře v parcích Prahy 2 a akci Psí den na náměstí Míru, která se vloni setkala s příznivou odezvou u veřejnosti. Těmito akcemi chceme přispět k bezproblémovému soužití pejskařů a Pražanů, kteří domácí zvířata nemají,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Majitelé tedy mohou stejně jako dosud nechat volně pobíhat psy na území Prahy 2 na osmi místech: v části Riegrových sadů, Sadů Svatopluka Čecha, Bezručových sadů, v západním cípu parku Folimanka, parčíku Na Moráni, na Perucké stráni, dále v parčíku na Karlovském předmostí, parčíku mezi ulicí Neklanova a kolejemi ČD (naproti Ostrčilovu náměstí) a dále ve dvou parčících NKP Vyšehrad. Nově rada schválila další plochu pro volné pobíhání psů - na náměstí Míru vedle kostela sv. Ludmily.

MČ Praha 2 současně zašle připomínku a návrh území pro volné pobíhání psů a území s úplným zákazem vstupu psů Magistrátu hl. m. Prahy, který připravuje obecně závaznou přihlášku stanovující pravidla pro pohyb psů v metropoli.  K 30. červnu 2015 bylo v metropoli evidováno 97 404 psů.Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.
Podrobnosti:
Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail: chalupskai@p2.mepnet.cz
Zveřejněno: 31.08.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout