Redakční rada Novin Prahy 2

2018–2022

předseda rady: Renáta Kašická (ANO 2011)
tajemnice: Martina Klapalová

členové: 

 • Lucie Pechová (ODS)
 • Radim Perlín (ODS)
 • Ondřej Machů (ODS)
 • Michal Zuna (TOP 09)
 • Tomáš Halva (TOP 09)
 • Jaroslav Šolc
 • Magdalena Valdmanová (Piráti)
 • neobsazeno (Piráti)
 • Petr Hejna (Dvojka sobě)
 • Jan Ruml (STAN)
 • Jitka Eisenhammerová (odborník)

 

Náplní činnosti redakční rady Novin Prahy 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 96 ze dne 3. 12. 2018)

 1. je zástupcem vydavatele novin
 2. navrhuje Statut Novin Prahy 2
 3. řídí se schváleným Statutem Novin Prahy 2
 4. dbá na názorovou vyváženost obsahu novin
 5. schvaluje dlouhodobý tematický plán novin
 6. schvaluje konkrétní tematický plán pro každé číslo novin
 7. schvaluje definitivní podobu každého čísla novin (zalomení jednotlivých stran, texty)
 8. navrhuje a předkládá RMČ ke schválení celkovou grafickou podobu novin (layout)
 9. navrhuje a předkládá RMČ ke schválení změnu nákladu novin 
 10. navrhuje a předkládá RMČ ke schválení dlouhodobou změnu rozsahu novin (počet stran, velikost)
 11. navrhuje a předkládá RMČ ke schválení sazebník odměn externím spolupracovníkům novin