Řezy a kácení dřevin

Upozorňujeme návštěvníky areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Vinohradech, že v letošním zimním období jsou prováděna rozsáhlejší, avšak nezbytná ošetření neudržovaných stromů. Jde především o zdravotní a bezpečnostní řezy a nutná kácení některých zvlášť nebezpečných a nemocných dřevin. Zásah je prováděn na základě povolení ochrany přírody odboru životního prostředí Úřadu městské části Prahy 2. Zásah do zeleně je prováděn za plného provozu nemocnice. Dbejte, prosím, pokynů zahradnické firmy, provádějící tyto rizikové výškové práce, případně pokynů správce areálu. Děkujeme za pochopení případných obtíží, se záměrem souvisejících.

ing. Olga Součková

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout