Seznam volných bytů a nebytových prostor

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
NABÍDKA :
Legerova 20/1855, SF NEMOSERVIS, od 22. 2. do 22. 3. 2001
17 m2 garáž (ve dvoře)
Belgická 27/610, SF IS-REAL, od 22. 2. do 22. 3. 2001
11,25 m2 parkovací místo (ve dvoře)
náměstí Míru 5/1195, SF IS-REAL, od 22. 2. do 22. 3. 2001
48,48 m2 sklad (suterén)
Karlovo náměstí 18/287, SF IS-REAL, od 22. 2. do 22. 3. 2001
74,09 m2 sklad (suterén)
Sokolská 26/1805, SF HASPRA, od 22. 2. do 22. 3. 2001
72,2 m2 kanceláře (přízemí dvorního objektu)
Sokolská 26/1805, SF HASPRA, od 22. 2. do 22. 3. 2001
74,8 m2 kanceláře (1. patro vpravo)
Sokolská 26/1805, SF HASPRA, od 22. 2. do 22. 3. 2001
65 m2 prodejna, služby a pod. (přízemí vpravo) s možností pronájmu skladu 59 m2 v suterénu vpravo
Sokolská 26/1805, SF HASPRA, od 22. 2. do 22. 3. 2001
65 m2 prodejna, služby a pod. (přízemí - vlevo) s možností pronájmu skladu 59 m2 v suterénu vlevo

ZNOVU ZVEŘEJNĚNO:
náměstí Míru 3/1220, SF IS-REAL, od 22. 2. do 22. 3. 2001
64 m2 dílna (suterén)
Sázavská 1/736, SF IS-REAL, od 22. 2. do 22. 3. 2001
40 m2 sklad (suterén)
Podrobnější informace lze získat přímo na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 směrem do Jugoslávské ulice, nebo na internetové adrese: www.praha2.cz.
Seznam volných bytů
Trojanova 7/336, SF – Haspra, do 22. 3. 2001 (do 14:00)
Byt č. 6, 6. nadzemní podlaží (5. patro), kuchyň + pokoj, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, celková plocha 48 m2. Byt je po standardních úpravách.
Trojanova 7/336, SF – Haspra, do 22. 3. 2001 (do 14:00)
Byt č. 24, 3. nadzemní podlaží (2. patro), kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna, komora, spíž, 1. kategorie, celková plocha 106,34 m2. Byt je po celkové rekonstrukci.
Záhřebská 24/157, ing. Eduard Němec, do 22. 3. 2001 (do 14:00)
Byt č. 8, 2. nadzemní podlaží (1. patro), 1 pokoj, předsíň, koupelna společná s WC, komora, 1. kategorie, celková plocha 29,7 m2. Byt je po standardních úpravách. Min. výše nájemného: 5500 Kč. Prohlídky bytu umožní správce ing. Eduard Němec, se sídlem Praha 5, Ametystová 19, po telefonické dohodě na č.: 57 91 15 31.
Při rozhodování o výběru nájemce tohoto bytu (pouze fyzické osoby) přihlédne majetková komise především k těmto kritériím: výše nájemného bez služeb (musí být uvedena konkrétní částka v Kč/měs.), věrohodnost nabídky (např. doklad o příjmu); nabídka musí být vlastnoručně podepsána. Upozornění: byt musí být užíván výhradně vítězem a jeho rodinou, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva.
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy: složení částky rovnající se trojnásobku nabídnutého měsíčního nájemného jako jistiny k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci v případě nedodržení smluvních ujednání, uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení vyrozumění o výsledku soutěže.
Nabídku s uvedením závazné výše nájmu doručte v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Praha 2 nejpozději do 22. 3. 2001 do 14:00 hodin. Obálku zřetelně označte: „Nájem bytu – (adresa bytu) – NEOTVÍRAT!“ Prohlídky bytu umožní po telefonické dohodě správci nemovitostí. Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Zveřejněno: 21.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout