Sociální komise

2018–2022

 • tajemnice: Radka Čeganová Stejskalová
 • členové:

  • Lukáš Hes (ODS)
  • Dagmar Chrištofová (ODS)
  • Jitka Thielová (TOP 09)
  •  Kamila Jurošková (TOP 09)
  • Jitka Urbánková (ANO 2011)
  • Jana Pospíšilová
  • Magdalena Valdmanová (Piráti)
  • Lydie Franka Bartošová (Piráti)
  • Jaroslav Němec (Dvojka sobě)
  • Petr Štěpánek (STAN)
  • Tomáš Klinecký (odborník)

 

 

Náplní činnosti sociální komise RMČ Praha 2 je zejména:
(Příloha k usnesení RMČ č. 98 ze dne 3. 12. 2018)

 1. předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou jako domech zvláštního určení
 2. předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům jako bytům zvláštního určení
 3. předkládá RMČ návrhy na umístění občanů v Domově seniorů, pokud půjde o trvalý pobyt občana v tomto zařízení
 4. předkládá RMČ návrhy na přechodné ubytování ve víceúčelovém zařízení
 5. předkládá RMČ návrhy na poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením
 6. předkládá RMČ návrhy na poskytnutí služby tísňové péče AREÍON
 7. předkládá RMČ návrhy na poskytování adresné finanční pomoci klientům tísňové služby AREÍON
 8. předkládá RMČ návrhy na úpravu objektů sociálního zaměření svěřených MČ Praha 2, i návrhy na zřízení či zrušení těchto zařízení obce
 9. předkládá RMČ prostřednictvím bytové nebo majetkové komise návrhy na uplatnění obecního zájmu při pronajímání bytových nebo nebytových prostor v objektech svěřených MČ Praha 2
 10. doporučuje RMČ vypsání grantového programu v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, vyhodnocuje žádosti o granty a předkládá návrhy RMČ
 11. doporučuje RMČ kroky k zajištění zřizovatelské funkce vůči Centru sociálních služeb
 12. předkládá RMČ návrhy na adresnou finanční pomoc občanům v obtížné sociální situaci a navrhuje příslušná pravidla
 13. vyjadřuje se k návrhům na rozpočet MČ Praha 2 v oblasti sociální a zdravotnictví