Spisovna

Poštovní adresa:
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Pracoviště:
náměstí Míru 20, 4. patro, místnost č. 405

Návštěvní doba spisovny:
Pondělí a středa 8:00–12:00  a 13:00–17:30. V naléhavých a odůvodněných případech i v jiné dny, a to po telefonické domluvě na čísle +420 236 044 172, nebo +420 236 044 327.

Podmínky pro přístup k archivním materiálům odboru výstavby:

pro majitele objektů a bytů:
fyzické osoby – občanský průkaz

právnické osoby – občanský průkaz
    – případně plná moc od statutárního orgánu právnické osoby

pro rodinné příslušníky:
plná moc od majitele objektu
občanský průkaz

pro soudní znalce:
plná moc od majitele objektu nebo soudní rozhodnutí
průkaz soudního znalce nebo občanský průkaz

pro soukromé firmy a projektanty:
plná moc od majitele objektu, bytu, obchodu nebo ostatních  prostor

pro studenty:
žádost nebo potvrzení ze školy s uvedením adresy požadované nemovitosti
občanský průkaz nebo index

pro uživatele bytu v objektu:
občanský průkaz
nájemní smlouva či plná moc od majitele objektu

Plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Celý archiv je digitalizován. Potřebné dokumenty je možno vypálit na datový nosič, či vytisknout. Dále je možné vytvářet si kopie dokumentů fotoaparátem.

Poplatky:
Dle Položky č. 3 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění stavební úřad při vydání opisu, kopie či fotokopie z úředních spisů vybírá poplatek následovně:
první strana A4 … 15 Kč, každá další … 5Kč
první strana A3 … 20 Kč, každá další … 10 Kč
poskytnutí dat na technickém nosiči (CD/DVD/USB) … 40 Kč

CD a DVD máme pro návštěvníky k dispozici, USB flash disc si musí každý přinést vlastní.

JménoFunkceTelefonE-mail
Jirásková Naděžda archiv odboru (spisovna) 236 044 327 nadezda.jiraskova@praha2.cz
Petříčková Kristýna archiv odboru (spisovna) 236 044 172 kristyna.petrickova@praha2.cz