Tipy

Muzeum hlavního města Prahy
EXPOZICE: HISTORICKÁ PRAHA (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784), Langweilův model Prahy z let 1826 – 1834.
VÝSTAVY: PRAŽSKÁ ZOO VČERA, DNES A ZÍTRA (do 17. 2. 2002) výstava uspořádaná k 70. výročí založení Zoologické zahrady v Praze l BETLÉMY ČESKÝCH TVŮRCŮ výstava uměleckých děl s vánoční tematikou, ztvárněných českými výtvarníky i lidovými umělci různých období (do 17. 2. 2002) l PODNEBÍ A POVODNĚ V PRAZE historie a současnost, výstava uspořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi. Spojeno s anketou pro pražskou veřejnost (do 3. 3. 2002).

Vyšehrad
STÁLÉ EXPOZICE: informační centrum ŠPIČKA (v torzu gotické brány), prodej suvenýrů, propagace, občerstvení l PEVNOST VYŠEHRAD V DĚJINÁCH PRAŽSKÉHO OPEVNĚNÍ. Vchod z Cihelné (Pražské) brány, odkud je též vchod do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originální barokní sochy z Karlova mostu. Obě expozice jsou denně otevřeny 9:30 – 16:30.
Bazilika sv. Vavřince (Soběslavova 14) vedle tzv. Starého děkanství, ZÁKLADY ROMÁNSKÉ A PŘEDROMÁNSKÉ SAKRÁLNÍ STAVBY. Otevřeno: středa – neděle, 11:00 – 15:00.

Strom splněných přání
Tradiční charitativní akce Strom splněných přání ve Vinohradském Pavilonu vyvrcholila 20. 12. 2001 předání dárků více než 1200 dětem z 38 dětských domovů. V roce 2000 bylo takto obdarováno 1321 dětí z 32 dětských domovů.

Výstava kreseb
Nadace Jedličkova ústavu a Euroagentur Praha pořádají v kapli chrámu P. M. Sněžné na Jungmannově nám. výstavu dětských kreseb Malovaný svět (od 10. 1. do 8. 2. od 10:00 do 18:00); ve shodném termínu i čase proběhne v nadačním obchůdku Borůvka na Vyšehradě (V Pevnosti 4) výstava výrobků žáků a studentů Jedličkova ústavu a škol.

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout