Úklid sněhu na chodnících a na silnicích

Magistrát vloni schválil Plán zimní údržby komunikací, který se týká více než 2000 kilometrů ulic a silnic. Místní komunikace jsou rozděleny na vozovky místních komunikací, chodníky a pěší komunikace. V rámci zimní údržby se počítá s 265 kilometrů vozovek a 270 tisíc metrů čtverečních chodníků a ostatních místních komunikací pro pěší, na kterých bude zajišťována schůdnost. V souhrnu to představuje 10 % z celkového množství komunikací IV. třídy na území Prahy. V závislosti na meteorologických předpovědích se počítá s několika stupni pohotovosti, kterou bude vyhlašovat Technická správa komunikací.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 27, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.
Pokud budou chodníky a ostatní pěší komunikace neschůdné v době od 7:00 do 17:00, musí být ve lhůtě 12 hodin učiněno opatření k jejich schůdnosti, a to zejména u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům zdravotnických zařízení, ke stanicím metra, vlakovým a autobusovým nádražím. Dále musí být schůdné především pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky linkové dopravy a přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, hl. m. Prahy a městské části. Lhůta 12 hodin k zajištění schůdnosti místních komunikací byla schválena změnou vyhlášky č. 39/1999 Sb. hl. m. Prahy (vyhláška č. 20/2001). V původní lhůtě 4 hodin však zůstává povinnost zajistit schůdnost komunikace v nezbytné šíři.

van

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout