V říjnu Prahu 2 zaplavily elektrokoloběžky

Počátkem října se na území městské části Praha 2 objevily desítky elektrokoloběžek, které zde nechala rozmístit americká bikesharingová společnost Lime Network, s. r. o. Stalo se tak na základě Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy, které zástupci hlavního města Prahy v měsíci září podepsali s vybranými provozovateli systému sdílených kol a koloběžek.

Bohužel už jen samotné rozmístění koloběžek v Praze 2 bylo v rozporu s uvedeným Memorandem, neboť dle něj nejprve měla být věc projednána s městskými částmi.

Protože s městskou částí Praha 2 nikdo nejednal a o rozmístění elektrokoloběžek provozovatel této služby neinformoval ani radnici, ani Městskou policii hl. m. Prahy OŘ Praha 2, obrátilo se oddělení dopravy ÚMČ Praha 2 na magistrátní odbor rozvoje a financování dopravy s žádostí o nápravu. Mezitím se už začaly objevovat první stížnosti obyvatel Prahy 2, neboť uživatelé elektrokoloběžek ohrožovali chodce nepovolenou jízdou na chodnících a taktéž koloběžky odkládali na nevhodných místech, čímž vytvářeli překážky v provozu. Magistrát hl. m. Prahy se zavázal situaci s provozovatelem systému řešit a dbát na dodržování podmínek Memoranda.

I přesto místostarosta městské části Praha 2 pro oblast dopravy a financí Jan Korseska vyvolal jednání se společností Lime Network, s. r. o. Jednání byli dále přítomni zástupci oddělení dopravy ÚMČ Praha 2, Městské policie hl. m. Prahy OŘ Praha 2 a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Po upozornění na všechny nedostatky, pochybení a ohrožení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků Prahy 2 se zástupci provozovatele systému zavázali, že všechny dosud rozmístěné elektrokoloběžky z Prahy 2 dočasně odstraní a přijmou příslušná bezpečnostní opatření (např. bude znemožněn provoz koloběžek v parcích apod.).

Byť byla iniciativa městské části Praha 2 v tomto smyslu úspěšná, za výsledné řešení a správné provozování systému sdílených elektrokoloběžek v souladu s českou legislativou a dle podmínek Memoranda zodpovídá výhradně poskytovatel služby. Městská část Praha 2 bude nadále požadovat dodržování pravidel bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bude Magistrát hl. m. Prahy informovat o obdržených stížnostech obyvatel či porušování podmínek Memoranda.

Zveřejněno: 24.10.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout