Voličské průkazy

Voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se vydávají u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (hala 038a v přízemí, vchod z Jugoslávské ulice), a to ve stejných návštěvních hodinách pro veřejnost, jaké jsou u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Voličský průkaz vydává úřad příslušný dle trvalého pobytu občana, tzn. vydat voličský průkaz můžeme pouze občanům Prahy 2.

Žádost není třeba vyplňovat, o podání žádosti bude sepsán záznam a voličský průkaz bude voliči vydán proti podpisu.

Osobně lze o voličský průkaz požádat do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. 10. 2017 16:00 hodin. Tuto lhůtu nelze nikterak prodloužit.

Lhůta pro písemné podání žádosti o voličský průkaz případně pro podání žádosti prostřednictvím datové schránky skončila 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 13. 10. 2017. Tuto lhůtu rovněž nelze nikterak prodloužit.

Podrobnější informace k voličským průkazům pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a k volbám jsou uvedeny zde.
Zveřejněno: 05.10.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout