V současné době nejsou žádné aktivní záznamy.

Pravidla pro pronájem a způsob doručení nabídky na nebytové prostory


Způsob doručení nabídky na pronájem nebytových prostor:

Nabídku na konkrétní nebytový prostor s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit na příslušném formuláři v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Prahy 2 nejpozději do data uvedeného na vývěsce do 15.00 hodin. Obálku je nutné zřetelně označit "NEBYTOVÉ PROSTORY - adresa - NEOTVÍRAT!"

Formulář pro podání nabídky na pronájem nebytového prostoru

Pravidla pro pronájem nebytových prostor v obecním zájmu – příloha k usn. RMČ č. 794 ze dne 1. 11. 2005

Možnost prohlídek zveřejněných nebytových prostor:

prohlídky zveřejněných nebytových prostorů umožní a další informace poskytne příslušný správce po telefonické dohodě, kontakt na příslušného správce je vždy uveden na vývěsce

Správce