Vybraná usnesení Rady městské části Praha 2 - pravidla

Platná usnesení RMČ v oblasti dopravy: informace o stanovení místních poplatků za užívání veřejného prostranství, o pravidlech pro umisťování reklamních zařízení na území MČ, o pravidlech pro povolování vyhrazených parkovacích míst na území MČ.

Platná usnesení RMČ v oblasti humanitní: o pravidlech pro výběr nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou, o pravidlech pro výběr nájemců bezbariérových bytů, o pravidlech pro výběr klientů služby tísňové péče Areion, o pravidlech pro poskytování příspěvku klientům služby tísňové péče Areion.

Platná usnesení RMČ v oblasti majetku a investic: pravidla pro slučování bytů; pravidla sociální bytové politiky; pravidla pro pronájem nebytových prostor v obecním zájmu (k postupu při pronajímání volných nebytových prostor); pravidla pro udělování souhlasu s registrací a umístěním místa podnikání, umístěním sídla a provozovny nájemcům bytů vykonávajícím podnikatelskou činnost; pravidla veřejné soutěže – tzv. aukce

Platná usnesení RMČ v oblasti personální a další: informace o obřadních dnech

Platná usnesení RMČ v oblasti školství

Platná usnesení RMČ v oblasti životního prostředí: informace o zásadách umístění reklamních zařízení na veřejných prostranstvích, o místním poplatku za restaurační zahrádky, o pravidlech pro poskytování vybraných stání a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Platné usnesení RMČ k požadavkům na provádění obecně prospěšných prací

Směrnice RMČ k zadávání veřejných zakázek (MS Word)