Výroční zpráva za rok 2009

 Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), za kalendářní rok 2009, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

 

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2.
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39.
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: podatelna@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz.

 

Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 50

Z toho:

odmítnutých žádostí: 4
odložených žádostí: 2
odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 2

 

   Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2009 nebylo podáno žádné odvolání.

 

Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r. 2009 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2009 žádné výhradní licence.

 

Článek 6: Počet stížností

V r. 2009 nebyla na povinný subjekt podána podle § 16a zákona žádná stížnost.

 

Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

 

Zpracovala:    

 PhDr. Jitka Slavíková
vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů

 

 

Zveřejněno: 23.02.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout