Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva

 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za kalendářní rok 2010, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183,  
adresa elektronické podatelny: posta@p2.mepnet.cz

  

Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 40
Z toho: odmítnutých žádostí: 0
    odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 0

   

Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2010 nebylo podáno žádné odvolání.

 

Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r. 2010 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2010 žádné výhradní licence.

 

Článek 6: Počet stížností

V r. 2010 byly na povinný subjekt podány podle § 16a zákona 2 stížnosti.

Jedna stížnost (16/2010) se týkala uznání povahy žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Nadřízeným orgánem (Magistrát hl. m. Prahy) byl potvrzen postup povinného subjektu. Elektronicky podaná žádost nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny, kterou povinný subjekt zřídil a jejichž adresu zveřejnil.

Ve druhé stížnosti (22/2010) žadatel napadl požadavek povinného subjektu na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací spojené s vyřízením dané žádosti. Povinný subjekt následně svůj postup přehodnotil a úhradu za poskytnutí informací nepožadoval.

 

Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

Zpracovala: Mgr. Markéta Slunečková, OKSVV

 

Schválila: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí OKSVV

 

Zveřejněno: 14.02.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout