Výroční zpráva za rok 2014

Příloha k usnesení RMČ  č. 104 ze dne 16.2.2015

Výroční zpráva

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za kalendářní rok 2014, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2

Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39

Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: posta@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz

Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

 

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 73  

Z toho: odmítnutých žádostí: 3

odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 2

     Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2014 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu.

 Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r. 2014 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2014 žádné výhradní licence.

Článek 6: Počet stížností

V r. 2014 nebyla na povinný subjekt podána podle § 16a zákona žádná stížnost.

 

Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

Zpracovala: 

Mgr. Markéta Slunečková,
redaktorka elektronických médií odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Schválila: 

Mgr. Ilona Chalupská,
vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů

Zveřejnil: webadmin@praha2.cz Tomíšek
Vytisknout