Vystavení nebo prodej zboží před prodejnou, zařazení do tržního řádu

  • 1.  Chci vystavit zboží před svou prodejnou nebo chci před svou prodejnou své zboží prodávat?
Takové prodejní místo musí být nejprve zařazeno do tržního řádu – viz níže, poté je nutno zajistit zábor veřejného prostranství.
  • 2. Chci zařadit nové prodejní místo do tržního řádu?
Nařízením Rady hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád (nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy ve znění dalších nařízení), se stanovují tato prodejní místa: tržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky s provozem po 22. hodině, trhy, trasy pro pojízdný prodej, předsunutá prodejní místa a místa pro nabídku zboží. Toto nařízení je pravidelně 2 x ročně novelizováno, a to obvykle s platností k 1. 4. a k 1. 10.
Případné žádosti o zařazení do tržního místa je možno podávat průběžně dopisem nebo na příslušném formuláři, příjem žádostí k příslušné novele končí vždy k 31. 7. a k 31. 1.


S vyřízením pomůže Živnostenský odbor.