Z historie tramvajové dopravy na území Prahy 2: Část 1: Elektrická tramvaj

O elektrickou dráhu se začal jako první zajímat inženýr František Křižík a prostředkem její propagace se mu stala Jubilejní výstava v roce 1891. Rozhodl se zřídit výstavní dráhu, na které by předvedl všechny výhody elektrické trakce. Trať postavil na Letné (byla v provozu do roku 1900). V roce 1896 zahájil slavnostně provoz na další elektrické tramvajové dráze Praha – Libeň – Vysočany. O rok později se rozjely tramvaje na Hlaváčkově elektrické dráze ze Smíchova do Košíř. V závěru 19. století patřilo samostatné město Královské Vinohrady (35 tis. obyvatel) mezi největší česká města. Tramvaje zde začaly jezdit v roce 1897. Nejdříve sloužila městské hromadné dopravě koňka, ale rychle rozvíjejícímu se městu brzy nestačila. Proto se na vinohradské radnici začali zabývat myšlenkou postavit vlastní elektrickou dráhu, jejíž stavbou byl pověřen Křižíkův elektrotechnický závod. V červnu byl dokončen 1. úsek a pravidelný provoz začal 25. 6. 1897 na trase Flora, Korunní, Purkyňovo nám. (nám. Míru), Německé divadlo (Státní opera). Trať byla dvoukolejná. Proud dodávala vlastní městská elektrárna, postavená v roce 1896 v objektu vinohradské vodárny. Malá vozovna o pěti kolejích s administrativní budovou, kde sídlilo vedení podniku, byla na konci Korunní třídy, poblíž Flory (u Orionky).
Od 15. 12. 1897 připadla Městská elektrická dráha Královských Vinohrad Praze a jejím Elektrickým podnikům. To už byla v provozu okružní trať z Vinohrad kolem nádraží přes Žižkov zpátky na Floru. Celý tento okruh se stal základem budované sítě elektrických drah hl. m. Prahy, která se začala prudce rozvíjet po roce 1900. Po 100 letech tramvajového provozu byla Praha 2 městskou částí, kterou projíždělo nejvíce tramvajových linek. Osádky všech tramvajových vlaků tvořil řidič a jeden až tři průvodčí (podle počtu vlečných vozů). Od roku 1952 se začaly zavádět do provozu velkoprostorové čtyřnápravové vozy řady T, které začaly vytlačovat staré dvouosé vozy s vlečňáky. To mělo postupem času za následek rušení funkce průvodčího a zavádění samoobslužného provozu. V současné době již jezdí v Praze šestý pokračovatel řady T. Nejrozšířenějším typem stále zůstává tramvaj T3, která brázdí ulice našeho města od roku 1961, tj. plných 41 let.

Jan Dvořák

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout