Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13

 

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
Typ příspěvková
Adresa: Vratislavova 64/13, Praha  2 - Vyšehrad, PSČ: 128 00
Telefon: 222 523 392, 224 262 142 
Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Trunda
Zaměření školy

  ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )

www: www.vratislavova.cz
E-mail:

reditel@vratislavova.cz

V působnosti: Odbor školství

 

Zveřejněno: 27.09.2012 – support@publix.cz
Vytisknout