Zaměření - Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27, odlouč.pracoviště: Koperníkova 7

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27  ( > OTEVŘÍT V E-MAPÁCH P2 ), odlouč.pracoviště: Koperníkova 7  ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )

ředitelka Bc. Daniela Daňková

tel: +420 222 514 346

e mail slovenska@seznam.cz

www.msslovenska.cz

 

slučuje dvě pracoviště

 

 • Mateřská škola Koperníkova 7 – sídlo ředitelství školy

tel: +420 222 514 346 

Je umístěna v třípodlažní vile s vlastní přilehlou zahradou určenou k venkovním aktivitám. Kapacita školy je 110 dětí rozdělených do pěti heterogenních tříd.

 

 • Mateřská  škola Slovenská 27 – detašované pracoviště 
tel. +420 222 516 503

Užívá budovu společně se Základní školou (Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha 2, Slovenská 27). Z mateřské školy je přímý vstup na školní zahradu. Prostory pro denní pobyt dětí jsou jednopodlažní. Kapacita školy je 48 dětí rozdělených do dvou heterogenních tříd.

 

 

Provozní doba škol je od 7,00 do 17,30 hodin. 

Obě pobočky mají vlastní moderně vybavenou kuchyň a poskytují školní stravování. Jídla jsou připravována z čerstvých potravin. Strava je pestrá, kvalitní, jsou zařazovány prvky zdravé výživy, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim je zajištěn po celý den i při pobytu na školních zahradách.

 

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27, jejíž součástí je školní jídelna, zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti včetně zabezpečování stravování dětí a pracovníků předškolních zařízení. Naším cílem je, vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené vývojovým zvláštnostem předškolního věku dítěte a individuálním potřebám jedince. Předškolní vzdělávání probíhá v obou školách podle školního vzdělávacího programu „Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád“. Vzdělávací nabídka je vytvářena tak, aby odpovídala věku, mentalitě a složení skupiny. Pedagogové vhodnými metodami podporují samostatnost a aktivitu jednotlivce i celé skupiny a směřují k položení základů dovedností a návyků zdravého životního stylu.

Pobyt dítěte ve škole by měl být pohodou, místem příjemných zážitků, nových poznatků, her a kamarádství.

 

Naše nabídka

 • rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti
 • individuální přístup k dětem
 • logopedická prevence
 • předškolní příprava
 • spolupráce s rodiči – konzultace, poradenství

 

Pravidelné akce

 • divadelní představení
 • Den otevřených dveří
 • Vánoční a Velikonoční dílny – setkání s rodiči
 • karneval a masopust
 • Pasováním školáků
 • Den dětí
 • rozloučení s předškoláky
 • tematické vycházky
 • školní výlety

 

Spolupracujeme

 • se základními školami Prahy 2
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 2
 • SPC
 • Bezpečnostními a záchrannými složkami hl.m.Prahy
 • Městskou knihovnou

 

Doplňující mimoškolní činnosti organizované mimo ŠVP a plně hrazené rodiči

 • kroužek Keramika
 • kroužek Taneční a pohybová výchova
 • Angličtina
 • Kroužek Kung Fu
 • Předplavecká výuka

 

Zveřejněno: 26.09.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout