Zaměření - Mateřská škola Praha 2, Šumavská 37

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37    ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )

Tel.: 224 253 210, 224 252 615, e-mail: sumavska37@volny.cz 
Ředitelka: Jana Dvořáková   

Mateřská škola je pětitřídní, založená před více než 100 lety.

Filozofie školy vychází z respektování osobnosti dítěte, podporování tělesného rozvoje a zdraví. Pedagogové se snaží o spokojenost a pohodu dětí v průběhu celého dne, pomáhají mu v chápání okolního světa.

Téma školního vzdělávacího programu „Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli“ vychází z celkové koncepce školy – postupné získávání zkušeností s anglickým jazykem prostřednictvím pedagoga a kamarádů přicházejících z anglicky mluvících zemí a na druhé straně podporování a náprava správné výslovnosti v mateřštině.

Mateřská škola je zapojena do programu Sokrates, ve kterém spolupracuje se zeměmi evropské unie na rozvíjení tanečních dovedností a multikulturní výchovy.

Aktivity a zaměření mateřské školy – speciální třída pro děti s vadami řeči, třída, kde se děti v průběhu dopoledne seznamují s anglickým jazykem, kulturní aktivity – divadelní představení, výstavy, výlety, seznamování s prací na počítači, plavání, cvičení v tělocvičně Zvláštní a Praktické školy Vinohradská, školy v přírodě, kroužky – keramický, hudební, taneční a anglického jazyka.

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 2, Francouzská 56, s klinickou logopedkou PaedDr. Milenou Vránovou, se základními školami v Praze 2, Základní školou Jiřího z Poděbrad, Základní školou praktická a Praktickou školou Vinohradská 54, Lidovou školou umění Ilji Hurníka a Domem dětí a mládeže v Praze 2.

Další informace na www.sumavska37.cz 

Zveřejněno: 26.09.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout