Zaměření - Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8    ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )

Ředitel školy: Mgr. Jana Páčová, zástupce ředitele Mgr. Slámová
tel.: 224 943 046, fax: 296 208 290
e-mail: info@zs-stepanska.cz, www stránky: www.zsstepanska.cz

Motto: Vzdělání, sebevědomí, slušnost.

Žáci naší školy se dlouhodobě umisťují ve srovnávacích testech společnosti SCIO na předních místech v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika.

Vybavení školy: odborné učebny chemie, hudební výchovy, informatiky, anglického jazyka, tělocvična (sprchy), nové hřiště – pouze pro potřeby žáků, školní jídelna.

Kroužky a zájmové aktivity: kroužek výtvarné výchovy, hra na flétny, hra na kytaru, hra na klavír, školní pěvecký sbor Štěpánka, dramatický kroužek, lekce informatiky od 1. třídy, keramická dílna, zájmová matematika, základy finančního vzdělávání jako nepovinný předmět.

Péče o žáky s SPU formou individuální reedukace, škola má vlastního školního psychologa.

 

Zveřejněno: 27.09.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout