Zápisy do základních škol

Leden není jen prvním měsícem roku, ale i měsícem, kdy vedou rodiče své děti k zápisu do základní školy. Rozhodování není snadné a tak snad rodičům budoucích prvňáčků městské části Praha 2 alespoň trochu pomůže přehled, který připravila redakce.
ZŠ Vratislavova 12: třídy s rozšířenou výukou němčiny (N), angličtiny (A), zájmové kroužky. Při škole působí Umělecké studio Vyšehrad, taneční školička pro předškoláky a děti školního věku. Vybavenost: školní družina (ŠD), školní jídelna (ŠJ). Den otevřených dveří: 9. 1. 2002, 10:00 – 17:00. Zápis: 16. a 17. 1. 2002, 14:00 – 18:00.
ZŠ Botičská 8: vedle klasických tříd i 2 třídy se sportovním zaměřením – fotbal (od 6. ročníku). Od 1. ročníku nepovinná A, od 4. ročníku povinná A nebo N. Vybavenost: ŠD, ŠJ, 3 víceúčelová hřiště, pěší zóna před školou. Zápis: 15. a 16. 1. 2002, 14:00 – 18:00.
ZŠ Resslova 10: informatika, základy administrativy, vzdělávací program Základní škola, jazykové kroužky od 1. tříd (A, F, Šp), bohatá nabídka mimoškolních aktivit. Vybavenost: ŠD, ŠJ, školní hřiště (ŠH). Zápis: 16. a 17. 1. 2002, 14:00 – 18:00.
ZŠ U sv. Štěpána, Štěpánská 8: klasická výuka, vzdělávací program Obecná škola, nabídka mimoškolních aktivit. Vybavenost: ŠD, ŠJ – výdejna jídel, šk. hřiště. Zápis: 15. 1. 2002, 14:00 – 18:00 a 16. 1. 2002, 14:00 – 17:00.
ZŠ Legerova 5: nepovinný předmět tenisová příprava 1. – 3. tř., výuka pro žáky se specifickými poruchami učení 2. – 9. tř. Vybavenost: ŠD, ŠJ, ŠH, školní klub. Dny otevřených dveří s názvem Učení na zkoušku (rodiče mohou přivést děti přímo do výuky): 11. a 14. 1., 9:00 – 11:00. Zápis: 15. 1. 2002, 14:00 – 18:00 a 16. 1. 2002, 14:00 – 17:00.
ZŠ Na Smetance 1: chemie, přírodopis, informatika, cizí jazyky, široká nabídka zájmové činnosti v odpoledních hodinách. Vybavenost: ŠD, ŠJ, ŠH. Zápis: 21. a 22. 1. 2002, 14:00 – 18:00.
ZŠ Londýnská 34: projektové učení, školní kmotra, sportovní a estetické zaměření, A. Vzdělávací program Obecná škola, slovní hodnocení. Vybavenost: ŠD, ŠJ – výdejna jídel. Zápis: 15. a 16. 1. 2002, 14:00 – 17:00.
ZŠ Sázavská 5: třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy (plavání, sportovní gymnastika, basketbal). Den otevřených dveří: 9. 1., 8:00 – 11:00. Vybavenost: ŠD, ŠJ, ŠH, školní klub. Zápis: 15. a 16. 1. 2002, 14:00 – 18:00.
ZŠ J. Masaryka 21: projekt „Zdravá škola” podporuje zdravý životní styl, bohatá nabídka mimoškolních aktivit, jazykové kroužky pro děti od 1. tříd. Vybavenost: ŠD (nadstandardní činnost), ŠJ, ŠH. Zápis: 16. a 17. 1. 2002, 13:00 – 18:00.
ZŠ Kladská: POZOR – nemá 1. a 2. třídu, protože se jedná o školu se zaměřením na výuku jazyků. Přijímací řízení pro žáky 3. tříd se bude konat 23. 4. 2002.
ZŠ Slezská 21: třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, školní sport. klub (více než 30 zájmových kroužků, přímá provázanost na školní výuku). Vybavenost: ŠD, ŠJ, ŠH. Zápis: 15. a 16. 1. 2002, 14:00 – 18:00.
ZŠ Slovenská 27: klasická výuka, vzdělávací program Základní škola. Vybavenost: ŠD, ŠJ, ŠH je ve výstavbě, školní klub. Den otevřených dveří s možností návštěvy výuky po celý den: 8. 1. 2002, 8:00 – 17:00. Zápis: 15. a 16. 1. 2002, 15:00 – 16:00.
Mimo základní školy zřizované MČ Praha 2 působí v městské části Praha 2 církevní ZŠ „Gur Arje”, Belgická 25, zřizovaná Židovskou obcí v Praze. Vyučování je rozšířeno o výuku náboženství, židovských tradic, dějin, kultury a hebrejštiny. Den otevřených dveří škola pořádá ve dnech 9. 1. a 6. 3. 2002, zápis do 1. tříd se koná 4. 2. 2002, 16:00 – 18:00.
Soukromá speciální ZŠ Integrál, J. Masaryka 25 pečuje o žáky se specifickými poruchami učení, škola nabízí ŠD, ŠJ, ŠH a širokou paletu mimoškolních aktivit. Termín zápisu: 16. 1. a 12. 2. 2002, 14:00 – 17:00.
Ve Speciálních školách pro sluchové postižené, Ječná 27, proběhne zápis v květnu. Děti jsou přijímány na základě vyšetření ve speciálně-pedagogickém centru, školního psychologa a doporučení foniatra.
Speciální školy pro zrakově postižené, nám. Míru 19, pořádají zápis 6. 2. 2002 (náhradní termín v květnu).
Speciální škola J. A. Komenského, nám. Míru 19 pořádá zápis 6. 2. 2002 (náhradní termín 13. 2. 2002) vždy od 14:00 a vzhledem ke zkušenostem z minulých let doporučuje objednat se na určitou hodinu telefonicky (24 25 74 96).    

Eva Vlachová

Zveřejněno: 07.01.2002 – support@publix.cz
Vytisknout