Změny v oblasti sociálních dávek

Lidé pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset Úřadu práce ČR dokládat pro nárok na výplatu ve 2. a případně i ve 3. čtvrtletí své aktuální příjmy a náklady na bydlení.

Při stanovení výše a výplaty uvedených dávek na 2. a případně i 3. kalendářní čtvrtletí roku 2020 se tak bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy na 1. čtvrtletí roku 2020. Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši. Pokud během mimořádných opatření vznikne nárok na zvýšení dávky, stačí tyto změny doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.
Zjednoduší se také administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřad práce ČR bude navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Vytisknout