Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
512 14 k petici Za změnu záměru "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem" pondělí 19. července 2021
513 14 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 3 dne 1.7.2021 pondělí 19. července 2021
514 14 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné pondělí 19. července 2021
515 14 k uzavření nájemních smluv s vítězi, kteří vzešli z veřejné soutěže č. 8/21 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 21.6.2021 pondělí 19. července 2021
516 14 k záměru dispozice s půdními prostory v bytovém domě Mánesova 1080/3, Praha 2 pondělí 19. července 2021
517 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1369 pod dříve prodanou budovou s č. p. 295 (bytový dům) v k. ú. Nové Město, obec Praha, na adrese Podskalská 295/4, Praha 2 pondělí 19. července 2021
518 14 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1657 pod dříve prodanou budovou s č. p. 1063 (bytový dům) v k. ú. Vinohrady, obec Praha, na adrese Šumavská 1063/8, Praha 2 pondělí 19. července 2021
519 14 k uzavření dohody o soudním smíru s dědičkou po bývalém nájemci bytu v domě čp. 621 v Praze 2, Nezamyslova 12 pondělí 19. července 2021
520 14 k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 1997 v Praze 2, Gorazdova 15 pondělí 19. července 2021
521 14 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nebytových prostor v domě čp. 464 v Praze 2, Sokolská 29 pondělí 19. července 2021
522 14 ke změně Pravidel pronájmu nebo výpůjčky prostranství ve veřejné zeleni ve správě městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu pondělí 19. července 2021
523 14 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti EVAL TRADING s.r.o. pro provozování prodejního stánku s nabídkou francouzských balených potravin pondělí 19. července 2021
524 14 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Alkalypso s.r.o. pro provozování prodejního stánku s prodejem točené zmrzliny pondělí 19. července 2021
525 14 k pronájmu severní části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti AUTENTISTÉ s.r.o. pro pořádání akce „Praha pije víno“ pondělí 19. července 2021
526 14 k výpůjčce severní části parku Karlovo náměstí společnosti Pražská plynárenská Servis Distribuce a.s. pondělí 19. července 2021
527 14 k pronájmu jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí spolku Nerudný fest.cz pro pořádání akce "Mladí ladí jazz Open-air" pondělí 19. července 2021
528 14 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice pro pořádání akce Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“ pondělí 19. července 2021
529 14 k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti Future Developments s.r.o. pro pořádání akcí "Vínofest piknik" a "Prosecco piknik" pondělí 19. července 2021
530 14 k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí Ministerstvu zdravotnictví České republiky pro pořádání akce "DEN ZDRAVÍ" pondělí 19. července 2021
531 14 k pilotnímu projektu dohledových služeb v parku Riegrovy sady pondělí 19. července 2021
532 14 k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Folimanka - volnočasový areál pod Nuselským mostem" pondělí 19. července 2021
533 14 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Na Smetance 1/505 - rekonstrukce plynové kotelny" pondělí 19. července 2021
534 14 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "MŠ Na Smetance 1/505 - oprava opěrné stěny MŠ" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 pondělí 19. července 2021
535 14 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace - Vinobraní 2021 pondělí 19. července 2021
536 14 k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu pondělí 19. července 2021
537 14 k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu pondělí 19. července 2021
538 14 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2021/12 "Servisní podpora a dohled non-IT zařízení" pondělí 19. července 2021
539 14 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2021/08 "Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM) a privilegovaných přístupů (PAM)" pondělí 19. července 2021
540 14 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 - veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality pondělí 19. července 2021
541 14 k výpůjčce části nemovitosti parčíku Na Výtoni Muzeu hlavního města Prahy pro pořádání akce „Výtoň zblízka s Muzeem města Prahy “ pondělí 19. července 2021
12345678910...