Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
171 7 ke jmenování vedoucího humanitního odboru úterý 6. dubna 2021
172 7 k bytovým záležitostem úterý 6. dubna 2021
173 7 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Londýnská 61 úterý 6. dubna 2021
174 7 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě v Praze 2, Rejskova 13 úterý 6. dubna 2021
175 7 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 34 dne 11.3.2021 úterý 6. dubna 2021
176 7 k žádosti o změnu podmínek nájemní smlouvy na pronájem 5 pilířů v podloubí domu čp. 464 v Praze 2, Sokolská 29 úterý 6. dubna 2021
177 7 k pronájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 558 v Praze 2, Karlovo náměstí 29 úterý 6. dubna 2021
178 7 k pronájmu pozemku parc.č. 2378, k.ú. Vinohrady, u domu Čerchovská 1981/6, Praha 2 úterý 6. dubna 2021
179 7 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Administrátor elektronických aukcí na pronájem jednotek (byty/nebyty)" úterý 6. dubna 2021
180 7 ke Smlouvě o spolupráci při zadávání veřejné zakázky k projektu „Revitalizace parku Vrchlického sady, včetně realizace tramvajové trati Muzeum – Bolzanova“ úterý 6. dubna 2021
181 7 k Aktualizaci generelu ulic Londýnská a Bruselská úterý 6. dubna 2021
182 7 k uzavření nájemní smlouvy k venkovnímu mlžícímu systému typu "brčko" úterý 6. dubna 2021
183 7 k výběru dodavatele zajištění dezinfekce dětských hřišť na Praze 2 úterý 6. dubna 2021
184 7 k výsadbě stromů v parcích na území městské části Praha 2 úterý 6. dubna 2021
185 7 k pronájmu plochy pro zřízení mobilního drive-in odběrového místa na příjezdové komunikaci k TJ Sokolu Královské Vinohrady úterý 6. dubna 2021
186 7 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Velvyslanectví Ukrajiny v České republice pro pořádání výstavy fotografií „Ke kořenům“ úterý 6. dubna 2021
187 7 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru (hlavní parkové cesty) zapsanému ústavu RUBIKON Centrum z.ú. pro pořádání výstavy „Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu“ úterý 6. dubna 2021
188 7 k nepořádku a černým skládkám vznikajícím na stanovištích tříděného odpadu na veřejném prostranství a snížení četností úklidů komunikací v letním období na území Prahy 2 úterý 6. dubna 2021
189 7 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2020/0137/OIV na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Jana Masaryka 21/400 - rekonstrukce části povrchu školního hřiště a sanace stěny budovy ZŠ" úterý 6. dubna 2021
190 7 k uzavření dodatku č. 2 smlouvy o prezentaci MČ Praha 2 na výstavě Sustainable Prague v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha úterý 6. dubna 2021
191 7 k programu, termínu a místu konání 12. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 úterý 6. dubna 2021
192 7 k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu úterý 6. dubna 2021
193 7 k zapojení opětovně ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy – rozpočtové opatření úterý 6. dubna 2021
194 7 k zapojení ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu hl. m. Prahy – rozpočtové opatření úterý 6. dubna 2021
195 7 ke spolupořadatelství Slavnostního závěrečného koncertu na Novoměstské radnici v rámci mezinárodního projektu proti totalitě - Mene Tekel úterý 6. dubna 2021
196 7 k novým žádostem a k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů úterý 6. dubna 2021
197 7 k uzavření nájemní smlouvy k místnosti určené k bydlení úterý 6. dubna 2021
198 7 k podání výpovědí nájemci nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 úterý 6. dubna 2021
199 7 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Vratislavova 13/64 - výměna oken (dvojskla)+ střešní okna" úterý 6. dubna 2021
200 7 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Šmilovského 20 úterý 6. dubna 2021
12345678