Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
700 18 ke jmenování vedoucího odboru komunikace pondělí 11. října 2021
701 18 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 6 dne 23.9.2021 pondělí 11. října 2021
702 18 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 42 dne 23.9.2021 pondělí 11. října 2021
703 18 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 1981 v Praze 2, Čerchovská 6 pondělí 11. října 2021
704 18 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výroba Novin Prahy 2 - tisk“ pondělí 11. října 2021
705 18 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čelakovského sady - revitalizace parku" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 pondělí 11. října 2021
706 18 k poskytnutí veřejné finanční podpory na výstavu TARIT / VELIKA ARKANA - rozpočtové opatření pondělí 11. října 2021
707 18 k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2 pondělí 11. října 2021
708 18 k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - školy pondělí 11. října 2021
709 18 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 - odbor kancelář tajemníka pondělí 11. října 2021
710 18 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 - odbor informatiky pondělí 11. října 2021
711 18 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 - odbor Kancelář starostky, kultury a krizového řízení pondělí 11. října 2021
712 18 k uzavření dohody o poskytnutí odebrané elektřiny (farmářské trhy na Palackého náměstí v roce 2021) s panem Jiřím Bodym pondělí 11. října 2021
713 18 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. 13./21 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 15.9.2021 pondělí 11. října 2021
714 18 k zajištění trvalé bytové náhrady a uzavření nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Sokolská 27 pondělí 11. října 2021
715 18 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky pondělí 11. října 2021
716 18 k novým žádostem a k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel pronájmu služebních bytů pondělí 11. října 2021
717 18 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné pondělí 11. října 2021
718 18 k uzavření splátkové dohody s nájemcem bytu v domě čp. 736 v Praze 2, Sázavská 1 se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců pondělí 11. října 2021
719 18 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "TDS a BOZP při realizaci stavebních prací Na Moráni 1689/17 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby, výměna ZTI" pondělí 11. října 2021
667 17 ke jmenování vedoucí odboru kanceláře starostky, kultury a krizového řízení pondělí 27. září 2021
668 17 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné elektronické soutěže č. 11./21 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 16.8.2021 pondělí 27. září 2021
669 17 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné elektronické soutěže č. 12./21 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 6.9.2021 pondělí 27. září 2021
670 17 ke zveřejnění bytů ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - v tzv. aukci a k úpravě aukčních pravidel pondělí 27. září 2021
671 17 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 41 dne 2.9.2021 pondělí 27. září 2021
672 17 k pronájmu pozemku parc.č. 1598, k.ú. Nové Město, u domu Kateřinská 496/2, Praha 2 pondělí 27. září 2021
673 17 k souhlasu s řešením trvalého umístění heliportu v městské části Praha 2 formou pontonu na Rašínově nábřeží pondělí 27. září 2021
674 17 k odvolání a jmenování členů komise životního prostředí a kulturní komise Rady městské části Praha 2 pondělí 27. září 2021
675 17 k poskytnutí finančního daru v sociální oblasti - rozpočtové opatření pondělí 27. září 2021
676 17 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu číslo OI/2021/07 "Zařízení ochrany perimetru datové sítě" pondělí 27. září 2021
12345678910...