Usneseni rady č. 516

k záměru dispozice s půdními prostory v bytovém domě Mánesova 1080/3, Praha 2

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 516

ze dne 19.07.2021

k záměru dispozice s půdními prostory v bytovém domě Mánesova 1080/3, Praha 2

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s o u h l a s í

se záměrem vybudování vestavby a nástavby v půdním prostoru za účelem vybudování nových bytových jednotek ve společných částech domu Mánesova 1080/3, Praha 2, na základě smlouvy o výstavbě, resp. dohody o změně prohlášení vlastníka, uzavřené se stavebníkem, za podmínky transparentního výběru stavebníka a jeho nabídky ve výběrovém řízení uskutečněném SVJ

II. u k l á d á

1. K realizaci: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Termín: 29.10.2021

2. K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic

Termín: 29.10.2021

Předkladatel: Ing. Michael Grundler, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 516 (54,5 kB)