Usneseni rady č. 523

k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti EVAL TRADING s.r.o. pro provozování prodejního stánku s nabídkou francouzských balených potravin

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 523

ze dne 19.07.2021

k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti EVAL TRADING s.r.o. pro provozování prodejního stánku s nabídkou francouzských balených potravin

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. n e s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady, pozemek parc. č. 1374, k.ú. Vinohrady o svěřené ploše 4 m2 (tržní místo č. 166) se společností EVAL TRADING s.r.o., Žvahovská 412/5, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ 26159121 pro provozování prodejního stánku s nabídkou francouzských balených potravin, sušenek a chlazených nealkoholických nápojů v termínu od úterý 20. 7. 2021 do neděle 31. 10. 2021 (104 dní), vždy v čase od 10:00 do 21:00 hodin za cenu 16.640,- Kč

II. u k l á d á

1. informovat žadatele dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Ing. Simona Müllerová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 20.07.2021

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 523 (57,1 kB)