Oddělení mediální komunikace

ODDĚLENÍ MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

JménoFunkceTelefonE-mail
Eisenhammerová Jitka pověřena vedením odboru komunikace 236 044 119 jitka.eisenhammerova@praha2.cz
Klapalová Martina Mgr. redaktorka Novin Prahy 2 236 044 182 martina.klapalova@praha2.cz
Kněnický Stanislav Ing. pracovník vztahů k veřejnosti 236 044 106 stanislav.knenicky@praha2.cz
Kočina Adam redaktor elektronických médií 236 044 113 adam.kocina@praha2.cz
Tomíšek Petr externí administrátor webu 236 044 202 petr.tomisek@praha2.cz

 

vedoucí oddělení, vedoucí redaktorka Novin Prahy 2

Jitka Eisenhammerová

přízemí, kancelář č. 133, tel.: 236 044 119, e-mail:jitka.eisenhammerova@praha2.cz

Oddělení zabezpečuje mediální prezentaci městské části, vydává tiskové zprávy. Ve spolupráci s redakční radou připravuje vydání měsíčníku Noviny Prahy 2. Prostřednictvím webových stránek informuje o aktivitách MČ a Úřadu MČ Praha 2.

Náplň činnosti oddělení  

  • Připravuje k vydání jednou měsíčně „Noviny Prahy 2“, ve spolupráci s redakční radou odpovídá za jejich obsahovou náplň a grafickou úpravu, zajišťuje marketing ve vztahu k periodiku (získává inzerenty)
  • Organizuje čtenářské soutěže a ankety obyvatel Prahy 2 k aktuálním tématům
  • Zodpovídá za grafickou a obsahovou náplň webových stránek MČ Praha 2, zajišťuje ve spolupráci s jednotlivými odbory jejich aktualizaci
  • Zabezpečuje mediální prezentaci MČ
  • Zajišťuje elektronicky monitoring informačních zdrojů, pravidelně ho rozesílá vybraným osobám
  • Organizuje tiskové konference, zpracovává tiskové zprávy
  • Ve spolupráci s odborem informatiky zabezpečuje provoz světelného panelu na budově ÚMČ a provoz obrazovek umístěných v prostorách úřadu MČ a v informační kanceláři v Jaromírově ulici

Redakce Novin Prahy 2